People management is een belangrijk onderdeel van het omgaan met groepsdynamiek en het bouwen van een sterk, efficiënt team. People managers zijn personen die ogen hebben voor het individu binnen een groep en hierdoor het team weten te versterken.

People management is een belangrijk, maar lastig onderdeel van het takenpakket van een manager.

De vaardigheid om een goede people manager te zijn zit namelijk voor een groot deel vast in de persoonlijkheid van de manager. Toch kun je people management skills ook deels aanleren. Lees hiervoor de onderstaande tips voor people management.

Wat is een people manager?

In zekere zin is een people manager een tegenhanger van de pragmatische, prestatiegerichte manager. Tegelijkertijd moet hierbij direct worden gezegd dat people managers niet zelden juist succesvoller zijn dan prestatiegerichte leidinggevenden. Uit onderzoek bleek dat organisaties die zich focussen op het aantrekken van people managers zeker 10% beter presteren dan organisaties die dit niet doen.

Kijken we naar de people management definitie, dan zien we meestal de volgende betekenis:

People management is de aandacht die de manager heeft voor persoonlijke behoeften, doelstellingen en gedragingen van individuen in een team.

People management ligt dichtbij de definitie van management in het algemeen, maar richt zich nog meer op het individu. De people manager heeft eigenschappen die hem of haar helpen op een menselijke, natuurlijk wijze om te gaan met teamleden en op de juiste manier dit lid te ondersteunen.

People manager eigenschappen en people manager competenties

Met goed people management wordt er een omgeving gecreëerd waarin ieder teamlid zich gewaardeerd voelt, zijn of haar mening durft te uiten en er voldoende ruimte is voor opbouwende kritiek richting andere teamleden.

De people manager is in staat teamleden vertrouwen te geven, transparant te zijn in communicatie en waardering te creëren voor hem of haar zelf. Deze people manager eigenschappen leiden ertoe dat de people manager uitblinkt in het creëren van een hecht, efficiënt team.

In de praktijk leidt dit vaak ook tot sterke zakelijke resultaten, hoewel dit niet altijd een gegeven is.

Aanleren van people management competenties

Kijken we naar wat people management is, dan wordt direct duidelijk dat het hier grotendeels om mensenkennis en omgang met anderen gaat. Een groot deel van sociale omgang zit in de persoonlijkheid van een persoon.

Dit betekent dat het lastig is om people management competenties aan te leren. Toch zijn er manieren:

Persoonlijkheden liggen niet volledig vast. Bovendien is het mogelijk om in een zakelijke setting enigszins uit de comfortzone te stappen. Ook managers moeten blijven doorleren en kunnen dit op people management niveau uitermate goed doen. Dit begint bij het simpelweg meer interesse tonen in teamleden en vaker uitdelen van feedback, of dit nou complimenten zijn of opbouwende kritiek is.

Hoewel er altijd personen zullen zijn die van nature betere people managers zijn, is er geen reden om aan te nemen dat het niet mogelijk is om zelf een betere people manager te worden.

Wat maakt volgens jou een goede people manager? Deel je tips voor people management in de reacties!

LAAT EEN REACTIE ACHTER