Een zzp-er is zelf verantwoordelijk voor zijn pensioenopbouw. Een groot deel van de zelfstandigen zet helemaal niets opzij voor de oude dag – en daarvoor hebben ze verschillende redenen.

In Nederland zijn inmiddels meer dan 1 miljoen zzp-ers. Er zijn enorme grote verschillen in de wijze waarop deze zelfstandigen vermogen opbouwen voor hun oude dag. Uit een onderzoek dat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwam naar voren dat meer dan de helft van de zzp-ers helemaal niets doet aan de hun pensioenvoorziening. Deze groep ontvangt na het bereiken van de AOW-leeftijd alleen de AOW-uitkering. Die varieert afhankelijk van de persoonlijke situatie momenteel van ruim € 600 tot bijna € 1.400 netto per maand. Ter vergelijking: het CBS berichtte in 2018 dat een voltijd zzp-er gemiddeld €38.000 verdiende per jaar, dat is ruim € 3.100 per maand.

Pensioenopbouw zzp-ers

Er zijn verschillende redenen waarom zzp-ers niets of nauwelijks iets doen aan de eigen pensioenopbouw. Uit de studie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt naar voren dat de pensioenopbouw gevoelig is voor de economische situatie. In economisch mindere tijden houden veel zzp-ers geen geld over om voor de oude dag opzij te zetten. Ook speelt mee, dat zelfstandigen soms andere prioriteiten hebben dan de hun pensioenvoorziening, zoals investeringen in het eigen bedrijf of de woning.

Uitstelgedrag

Behalve financiële factoren zijn er ook andere redenen waarom sommige zzp-ers geen pensioen opbouwen.  Als voorbeeld wordt in de studie genoemd dat de keuzes rondom de pensioenopbouw complex zijn en dat het lastig is om een goed beeld te krijgen van de inkomsten die zelfstandigen pas over een heel lange tijd nodig hebben. Dat schrikt veel zzp-ers af. 

Beginnen met beleggen

Mocht je als zzp-er toch wat aan pensioenopbouw doen dan kan je eventueel kijken naar beginnen met beleggen. Dit is een manier om je vermogen te laten groeien en dit kan al door een vast bedrag per maand op een beleggingsrekening te stoppen. Wellicht overwegen waard.