Tegenwoordig zijn de mechanische armen, lasapparaten, stofzuigers en grasmaaiers niet meer uit de huidige maatschappij weg te denken. Het moet allemaal sneller, mooier, luxer en beter dan het vorige product wat van dezelfde band af komt rollen.

Om dit voor elkaar te krijgen is niet alleen het mechanische gedeelte van de robot te verbeteren, maar ook IT speelt een belangrijke rol in het goede verloop van een mechanische collega op de werk vloer.

Hoe meer we onze bedachte toekomst in gaan, hoe meer IT een rol zal gaan spelen in het productieproces van de werkelijke toekomst.

Programmeren

Niks loopt of loopt goed zonder aansturing. Zoals de heren en dames op de werkvloer moeten weten wat ze moeten doen en wat er van ze verwacht wordt, moet een robot ook weten wat er gedaan moet worden, op welke snelheid en kwaliteit.

Dit wordt door de IT-afdeling gedaan. Samen met een procesoperator en het bedrijf achter de robotarmen, wordt er software geschreven die de dagelijkse werking van de armen mogelijk maakt.

De procesoperator zal dan alleen de commando’s in moeten voeren, die de armen omzetten in begrijpbare taal voor de arm zelf. Deze moet wel geschreven worden.

Implementatie

Het voordeel van de mogelijkheden van de huidige tijd, is dat er on the fly aangepast kan worden. Een bedrijf dat robotarmen levert, heeft ook meteen een IT’er die alles van de armen weet op databasis.

Mocht er iets niet helemaal naar wens lopen, is dit in de meeste gevallen remote op te lossen en zo niet, wordt er ’s nachts even gekeken naar wat er op locatie opgelost kan worden, om vervolgens wanneer nodig in de nieuwe software versies van het apparaat gezet kunnen worden bij een update.

Het is niet alleen de software in het digitale brein van de arm die belangrijk is, maar de UI moet ook met zo min mogelijk training te begrijpen zijn voor de operators van de armen. Hier moet ook programmatuur voor geschreven worden, moet getest worden en waar nodig aangepast.

Training word dan ook gewenst en ook dit is een taak van de IT afdeling, dus ook al haalt het werk weg van de werkvloer, het genereert werk terug op andere plekken van de maatschappij. Het is dus niet waar dat robots werk af nemen van mensen, maar wel waar dat er op de directe plek altijd ruimte is voor verbetering en ver digitalisering van de workforce.

Evolutie

Het mag duidelijk zijn dat er steeds meer behoefte is naar snelheid, efficiëntie en kwaliteit van de te leveren producten. Omdat er limitaties zitten aan het menselijk lichaam, is het nodig om andere oplossingen te vinden.

Heel veel van deze oplossingen komen gepaard met IT-oplossingen, die direct of indirect betrekking hebben op deze workflow. Het werk van een IT-afdeling zal dus meer en meer groeien in de productie-industrie. Hoe meer van deze mechanische collega’s op de vloer komen, hoe meer vraag er zal zijn naar de mannen van de enen en nullen.

De toekomst ziet er glorieus uit voor de IT-branche en er zal nog geen teken zijn van stoppen. Hoe meer techniek hoe meer vraag.