Sta je aan het roer bij een onderneming, dan kan het voorkomen dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt. Dit is niet alleen vervelend voor de werknemer in kwestie, maar ook voor de onderneming.

Zowel vanuit een wettelijk als ethisch perspectief is het uiterst belangrijk dat op de juiste manier wordt omgegaan met de werknemer en de situatie die is ontstaan door de arbeidsongeschiktheid.

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Arbeidsongeschiktheid

Men spreekt over het algemeen van arbeidsongeschiktheid wanneer iemand meer kost dan hij of zij oplevert. Dit kan komen door een blessure, maar bijvoorbeeld ook door een burn-out.

Er bestaan verschillende gradaties van arbeidsongeschiktheid, afhankelijk van de hoeveelheid werk die de persoon nog kan uitvoeren.

Een werknemer die arbeidsongeschikt is kan aanspraak maken op de WIA, waarbij een uitkering een aanvulling levert op inkomsten die worden misgelopen.

De werkgever moet bepalen of en op welke manier een werknemer die (deels) arbeidsongeschikt is toch kan blijven werken binnen de organisatie. Bij het bepalen hiervan kan een arbeidsdeskundig onderzoek helderheid bieden.

Arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek kijkt een externe partij in samenwerking met de bedrijfsarts naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de situatie.

In eerste instantie wordt bekeken of de werknemer binnen de oorspronkelijke functie werkzaam kan blijven, al dan niet met aanpassingen. Hierbij wordt vanzelfsprekend ook naar de toekomst gekeken: wat is de kans dat men dit in de toekomst wel kan.

Doorgaans spreekt men hierbij van twee sporen. Het eerste spoor is een situatie waarin de werknemer binnen de organisatie kan blijven werken. Dit kan in de oorspronkelijke functie zijn, maar ook in een andere functie.

Blijkt dit niet mogelijk te zijn, bijvoorbeeld omdat het werk fysieke belasting vereist die niet mogelijk is voor de werknemer, dan kan er ook gekeken worden naar het tweede spoor.

Hierbij wordt gekeken of de werknemer kan worden ondergebracht bij een andere werkgever.

Waarom een externe partij?

Omdat personen binnen de organisatie precies weten wat een bepaalde functie vraagt van de werknemer, is er soms enige terughoudendheid bij het in de arm nemen van een extern bureau.

Toch is dit niet terecht, omdat een bureau dat een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoert ruime ervaring heeft met diverse vormen van arbeidsongeschiktheid en zo een helder oordeel kunnen vellen. Een voorbeeld van een externe partij is ADXpert.

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek van ADXpert wordt gekeken naar vragen als:

  • Wat is de belastbaarheid van de werknemer
  • Kan de werknemer in een andere functie werkzaam blijven bij de organisatie
  • Zijn er aanpassingen mogelijk in het werk van de werknemer

Op basis van het onderzoek wordt rapport uitgebracht en kan een heldere conclusie getrokken worden omtrent de mogelijkheden van de arbeidsongeschikte werknemer.