Als manager wil jij natuurlijk de beste meest productieve werknemers in je team hebben. Het is algemeen bekend dat werknemers die zich betrokken voelen bij het werk en zich op hun plek voelen in het team beter presteren.

Een andere zeer belangrijke factor is een goede relatie met de manager. Werknemers die een goede relatie met hun manager hebben zijn productiever en gelukkiger.

Het is dus belangrijk om de juiste balans te vinden tussen vriend en baas. Hetgeen het belangrijkst is om dit bereiken is duidelijk zijn.

1. Duidelijke verwachtingen

Duidelijke verwachtingen zijn de basis van een gezonde werknemer-manager relatie. Je moet hier ook tijd voor uittrekken om dit duidelijk te communiceren naar nieuwe medewerkers.

Ga het een-op-een gesprek aan en maak duidelijk wat er goed gaat in het team en wat er nog lastig gaat.

Maak duidelijk wat er belangrijk is in dit team en wat je verwacht dat de werknemer hieraan gaat bijdragen. Benadruk ook wat jij hieraan gaat bijdragen.

Geef ook de werknemer de mogelijkheid zelf input te geven, het moet tweerichtingsverkeer zijn.

2. Duidelijk succes

Om gelukkig te zijn op werk, willen werknemers succesbelevingen ervaren. Het is dan ook essentieel om aan te geven wat succes voor jou inhoudt en hoe een werknemer dit kan bereiken.

Beschrijf duidelijk aan welke maatstaven een werknemer zich kan meten, zodat hij weet wanneer hij succesvol is.

Doe je dit niet, dan is er het risico dat een werknemer zich kapot werkt om die succesbeleving te vinden.

Wees hier ook flexibel in. Lukt het je werknemers niet om de targets te halen, zorg dan dat je hun successen opdeelt in kleinere taken, zodat ze alsnog vooruitgang en succes kunnen zien.

3. Duidelijk communiceren

Duidelijke communicatie komt ook al sterk naar voren in de voorgaande punten, maar duidelijke communicatie is van algemeen belang.

Wees eerlijk en open met je werknemers. Ze moeten altijd het gevoel hebben dat ze een gesprek met jou kunnen aanknopen.

Het is ook goed om hier proactief in te zijn. Zie je dat een werknemer ergens mee zit, ga dan de dialoog aan. Laat het niet sudderen tot de prestaties negatief beïnvloed worden.

4. Doelen voor de langere termijn

Naast de korte termijn succesbelevingen willen werknemers ook lange termijn doelen hebben.

Dit geeft ze het gevoel dat hun werk nut heeft en niet alleen maar het dagelijks uitvoeren van taken is. Maak deze doelen dan ook kenbaar. Deel je lange termijnplan en gebruik het om medewerkers te enthousiasmeren.

Laat ook weten wat de beloning is voor hun harde werk. Wellicht kunnen ze een bonus of vakantiedagen verwachten als deze doelen bereikt worden?

5. Eerlijkheid in communicatie duurt het langst

Een blij team weet waar het naartoe werkt en wanneer zij succesvol zijn. Een blij team weet wat er van hun verwacht wordt.

De belangrijkste taak voor jou als manager is om dit te communiceren.

Plan hier tijd voor in je agenda.

Als je helemaal volgepland zit, heb je geen tijd om de relaties met je werknemers op te bouwen. Ga dus proactief de dialoog aan!