Voor het jaar 2019 zijn er weer enkele wijzigingen in de (basis)zorgverzekering die van invloed kunnen zijn op de kosten die je maakt voor een zorgverzekering. Zo is de maximale eigen bijdrage voor medicijnen gewijzigd en zijn vanzelfsprekend ook de premies gewijzigd.

Managing-it.nl kijkt naar enkele gewijzigde aspecten en helpt je op weg om de goedkoopste zorgverzekering te vinden die aansluit bij jouw eisen en wensen.

Goedkoop uit zijn: dekking, eigen risico en type

Wil je een voordelige zorgverzekering die voldoende dekking biedt voor jouw situatie, dan is het tijd om verzekeringen te vergelijken voor 2019.

De goedkoopste verzekeringen heb je met een maximaal eigen risico, wat in 2019 neerkomt op € 885,00. Hierbij is de budgetpolis de goedkoopste variant.

Wil je vrije keuze, oftewel een restitutiepolis, dan is voor 2019 OHRA één van de beste keuzes. Ook Ditzo is echter een goede optie, die alle ziekenhuizen in Nederland gecontracteerd heeft en je dus alsnog erg veel keuze hebt bij de meeste soorten behandelingen.

Wijzigingen voor 2019

Twee zaken vallen op bij de zorgpolissen voor 2019: de dekking voor de meeste aanvullende verzekeringen wordt beperkter, terwijl de premie stijgt.

Het basispakket wordt daarentegen uitgebreid, hoewel paracetamol niet meer onder de dekking valt. Gezien paracetamol echter erg goedkoop is heeft dit voor de gemiddelde persoon niet of nauwelijks invloed op de jaarlijkse zorgkosten.

Voor medicijnen wordt de maximale eigen bijdrage op jaarbasis op € 250,00 gesteld. Alle kosten boven dit bedrag worden in principe gedekt onder een reguliere zorgverzekeringen.

Aanvullende verzekering

Objectief gezien wordt de aanvullende zorgverzekering minder aantrekkelijk voor veel mensen. De dekking daalt, waarbij met name onbeperkte fysiotherapie opvalt: bijna geen enkele zorgverzekeraar biedt dit nog aan.

Overweeg je een aanvullende verzekering, vergelijk de dekking dan goed per verzekeraar om er zeker van te zijn dat de polis aansluit bij jouw wensen.

Vermijd oververzekeren, waarbij je betaalt voor een dekking die je wellicht niet nodig hebt.

Vergelijk geen appels met peren

Iets waar mensen vaak niet direct rekening mee houden, zijn de verschillende soorten zorgverzekeringen die bestaan. Hierbij doelen we niet op de basisverzekering en aanvullende verzekering, maar het verschil tussen een naturaverzekering, restitutiepolis en combinatieverzekering.

Het verschil zit hierin bij de vrije zorgkeuze en de contracten die een verzekeraar heeft met een zorgverlener. Vergelijk naturaverzekeringen met naturaverzekeringen en een restitutiepolis met een restitutiepolis.

Alleen door dit te doen (en hierbij de dekking mee te nemen in de vergelijking) is het mogelijk om objectief de hoogte van premies met elkaar te vergelijken.

Veel zorgvergelijkers kunnen je hierbij goed helpen om de juiste keuze te maken.