Werk heeft een groot aandeel in ieders leven. Soms zie je je collega’s meer dan je familie. Logisch ook dat werk een grote impact kan hebben op je gezondheid. Niet alleen je fysieke gezondheid, maar ook je psychische gezondheid wordt sterk beïnvloedt door je werkomgeving.

Stress, angst en depressiviteit liggen op de loer als je in een ongezonde werkomgeving functioneert. Dit komt vaak voor, maar toch zit er nog een stigma op mentale problemen op de werkvloer.

Toch moet je dit onderwerp bespreekbaar maken anders eindigt het in een burn-out of erger. Hoe maak je mentale gezondheid bespreekbaar op jouw werkvloer?

Mentale ziekte is ook ziekte

Als je een ernstige griep hebt, twijfel je er niet over om vrij te nemen. Het is duidelijk dat je niet kan werken. Als we mentale klachten hebben, zijn we snel geneigd om het onder de mat te vegen.

Ik ben toch fysiek in staat om te werken? Dan kan ik me echt niet ziekmelden!

Stap 1 om mentale gezondheid bespreekbaar te maken is door het net zo serieus te nemen als je fysieke gezondheid.

Je ziekmelding vanwege mentale klachten is net zo legitiem als je griepje. Dit gedachtegoed moet je er echt instampen.

Vertaal het naar werkvermogen

Net als bij conventionele ziektes beïnvloedt mentale ziekte je productiviteit. Als je constant stres of depressiviteit ervaart, zal je veel minder werk kunnen verrichten.

Maak dit ook duidelijk voor je leidinggevende. Deze zal dan eerder inzien dat vrij nemen om te herstellen niet alleen de moreel verantwoorde, maar ook de zakelijk verantwoorde keuze is.

Je moet serieus genomen worden

Al heerst er nog zo’n stigma over mentale klachten, toch moet je baas je serieus nemen als je het ter sprake brengt.

Laat het stigma nooit de reden zijn dat je met je klachten blijft lopen. Je baas is verplicht mee te werken als je ziek bent en mentale ziekte is hier geen uitzondering op.

Doe dus wat het beste is voor jezelf en negeer het stigma.

Je bent niet alleen

Het is goed om te realiseren hoe wijdverspreid mentale klachten zijn onder de beroepsbevolking.

Naar schatting krijgt 20% van de werknemers hiermee in meer of mindere mate mee te maken. Je bent dus niet de eerste binnen je bedrijf die zich ziekmeldt vanwege mentale klachten.

Je bent waarschijnlijk niet eens de eerste op je afdeling.

Professionele hulp

Voor mentale klachten is er veel professionele hulp beschikbaar. Het is totaal geen schande om hier gebruik van te maken.

Er zijn zelfs veel bedrijven die zelf deze diensten aanbieden. Je kan dus kijken of jouw werkgever hier ook faciliteiten voor heeft.

Deel je ervaring

Uiteindelijk wil je dat het stigma op mentale klachten volledig verdwijnt. Om dit doel te bereiken is het belangrijk dat je jouw ervaringen deelt.

Vertel na je herstel aan je collega’s wat je hebt meegemaakt. Door het te delen, maak je het makkelijker voor anderen die ook klachten hebben om hier wat aan te doen.

Zo wordt het stap voor stap steeds bespreekbaarder.