De 5 meest gemaakte fouten van managers

Leestijd: 7 minuten.

Als manager sta je aan het roer van een team, business unit of zelfs gehele afdeling. De manager is de leider en moet zijn of haar teamleden het goede voorbeeld geven en de kar trekken. Dat gaat vaak goed, maar regelmatig helaas ook mis.

Mismanagement, slecht management of onbekwaam management, vrijwel iedereen komt er op een bepaald moment mee in aanraking.

Wij zetten de vijf meest gemaakte fouten van managers op een rij en komen met tips om deze fouten te voorkomen.

1. Geen verantwoordelijkheid nemen

Eén van de kenmerken van slecht management is dat de manager geen verantwoordelijkheid neemt voor de acties van zijn of haar team. Worden doelen niet behaald, dan wijst een slechte manager niet naar zichzelf, maar naar een teamlid dat verantwoordelijk was voor het behalen van het doel.

Deze slechte manager vergeet één ding: de manager is altijd eindverantwoordelijke.

Zelfs wanneer de leidinggevende zelf geen directe invloed heeft kunnen uitoefenen op individuele acties, moet hij of zij altijd de verantwoordelijkheid voor de fout nemen. Dit toont leiderschap en is simpelweg een onderdeel van het manager zijn.

Het nemen van verantwoordelijkheid toont richting het team direct dat de manager altijd voor zijn team staat en niet wegloopt voor verantwoordelijkheden, iets wat op de lange termijn juist leidt tot een groter vertrouwen in de manager.

2. Gebrek aan erkenning en opbouwende kritiek

Een manager is iemand die het team stuurt en met name bijstuurt op de juiste momenten. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat teamleden continu feedback ontvangen van de manager. Dit kan zijn in de vorm van complimenten, maar ook in de vorm van opbouwende kritiek.

Eén van de eigenschappen van slecht management is dat er niet of nauwelijks feedback gegeven wordt.

Door geen feedback te geven, laat je werknemers in het ongewisse en ben je simpelweg een slechte manager. Feedback geven is van groot belang en laat zowel individuen als het gehele team groeien in zijn rollen. Het ondersteunt ook processen in de groepsdynamiek en is een essentieel onderdeel van sterk people management.

3. Onduidelijke aansturing

Slecht management kenmerkt zich vaak door gebrekkige sturing. Werknemers wordt te vaag verteld wat er moet gebeuren, wat leidt tot verwarring, inefficiëntie en zelfs schadelijke frustratie.

Een manager kan teamleden prima in het diepe gooien, maar moet hierbij wel duidelijke doelstellingen zetten en zo nodig handvatten bieden om dit doel te kunnen bereiken.

Voor managers is het goed om henzelf af te vragen of de uitleg duidelijk genoeg zou zijn als hij of zij zelf de ontvanger was geweest.

Als manager zit je soms meer in de materie dan een teamlid dat nog aan het werk gezet moet worden. Dit kan resulteren in opdrachtgeving die te complex is of onduidelijk is, omdat de werknemer nog niet de kennis heeft over het onderwerp die de manager al heeft.

4. Talenten niet als dusdanig erkennen

Een veelgemaakte management fout is het niet (tijdig) erkennen van talent. Veel managers richten zich op het verbeteren van werknemers die middelmatig functioneren.

Geen slechte gedachte, maar wel een gevaarlijke.

Op deze manier kunnen excellerende werknemers ondergesneeuwd raken en weinig aandacht krijgen, terwijl talenten juist ondersteund moeten worden om nog beter te presteren en uitgedaagd te worden. Slechte managers besteden hieraan te weinig aandacht, wat in het ergste geval kan leiden tot het vertrek van een kostbaar talent.

5. Werkuren gelijkstellen aan productiviteit

Slecht management kijkt vaak naar productiviteit door puur te kijken naar het aantal gemaakte uren door een werknemer. Helaas gaat de regel van meer uren werken = meer productiviteit maar zelden op. Sommige werknemers kunnen in vijf uur hetzelfde doen als andere werknemers in acht uur verrichten.

Voor managers is het van groot belang dat dit gezien en vervolgens erkend wordt. Gebeurt dit niet, dan kan het voorkomen dat de werknemer die meer uren werkt meer erkenning krijgt, terwijl een andere werknemer meer werk weet af te ronden. Dit kan leiden tot grote frustratie bij de tweede werknemer, met in het ergste geval wederom het risico dat deze werknemer op den duur vertrekt.

Wat als slecht management doorslaat?

In sommige gevallen krijgen teams te maken met simpelweg waardeloze managers. Dit komt beschadigd de groepsdynamiek en kan leiden tot een absoluut gebrek aan vertrouwen in de leidinggevende. In het ergste geval kan het team het vertrouwen opzeggen in de manager.

Voor het team kan dit leiden tot verbetering. Mocht de manager hierdoor ontslagen worden, dan is er ruimte voor een goede manager die een sterk team bouwt en de juiste people management skills bezit om een goed-functionerend team op te zetten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER