Als manager ben je de leider van een team. Het team moet presteren en doelen behalen. Dat is essentieel voor het bedrijf, maar ook voor jouw positie als manager. De manager is eindverantwoordelijk en wordt dan ook afgerekend op de prestaties van het team.

Om doelen te behalen, moet een uitgebalanceerd team gebouwd worden.

Je bouwt aan een team door eventueel nieuwe mensen aan te nemen en andere te laten gaan, maar ook door de juiste mensen de juiste opdrachten te geven en goed te weten hoe de dynamiek in het team loopt.

De dynamiek van een team doorgronden

Iedere groep mensen heeft een bepaalde dynamiek, zo ook een team binnen een bedrijf. Deze dynamiek moet door de manager doorgrond worden om het uiterste uit het team te halen. Dit houdt in dat doorgrond moet worden wat de sterke en zwakke punten van ieder teamlid zijn, maar ook welke personen goed samenwerken, of juist beter uit elkaars buurt gehouden kunnen worden.

Pas wanneer je als manager goed doorziet hoe de dynamiek binnen het team werkt, kun je het team gericht versterken, sturen en verbeteren. Lees hier ook over op de pagina leiderschap tonen.

De balans tussen persoonlijkheid en vaardigheid

Een team zit vol mensen met verschillende persoonlijkheden en vaardigheden. Puur objectief zou je de beste mensen in één team willen om glansrijk alle doelen te halen.

Helaas is het niet zo zwart-wit.

Ook persoonlijkheden spelen een grote rol in het bouwen van een sterk team. Iemand kan zeer goed zijn in zijn of haar werk, maar ondertussen ook de sfeer in het team verzieken. In dergelijke situaties kan de beste keuze zijn deze persoon te laten gaan, ondanks zijn of haar kwaliteiten.

Dit is een afweging waar de manager de knopen moet doorhakken. Zonder een match tussen de teamleden op het gebied van persoonlijkheden komen de individuele vaardigheden er ook niet optimaal uit. In veel gevallen kan er gebouwd worden aan een goede persoonlijke match.

Soms betekent dit dat er getest moet worden met verschillende situaties om te kijken hoe iemands vaardigheden optimaal tot zijn recht komen in relatie tot andere medewerkers.

Versterken op de juiste posities

In sommige teams is het van belang dat er versterkingen plaatsvinden. Is hier ruimte voor vanuit HR en hogerop, dan is het zaak dat deze persoon zeer nauwkeurig wordt uitgekozen. Ook hier geldt: kijk niet alleen naar vaardigheid, maar ook naar persoonlijkheid.

Een veel gemaakte fout is kiezen voor iemand die lijkt op de rest.

In een goed team bestaan juist diverse persoonlijkheden. Juist deze diverse persoonlijkheden zorgen voor een completer geheel. Bovendien heeft de psychologie geleerd dat een onderlinge klik er vaak juist is wanneer twee personen niet geheel op elkaar lijken.

Op het gebied van vaardigheden moet zeer kritisch gekeken worden naar de benodigde eigenschappen van een nieuwe werknemer. Doe dit niet op een globaal niveau (“een goede marketeer”) maar op een zo gedefinieerd mogelijk niveau (“een goede blik op markt x, in staat om overzicht te bewaren en hieruit specifieke conclusies te trekken die in de praktijk gelegd kunnen worden”).

Dit helpt bovendien bij het sollicitatieproces, omdat je met een goed-gedefinieerde rolomschrijving beter weet waar je naar zoekt en daardoor ook minder snel puur afgaat op iemand die met een eerste indruk goed voor de dag komt, maar wellicht niet de beste kandidaat is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER