Zoals particulieren bij overheidsinstanties kunnen inloggen met behulp van DigID, kunnen ondernemingen gebruik maken van eHerkenning. Dit is een systeem waarmee ondernemers al hun zaken met overheidsinstanties en organisaties in de (semi-)publieke sector kunnen regelen.

Hoewel eHerkenning nog niet is uitgerold op dezelfde schaal als DigID, duurt dit niet lang meer. Op het moment van schrijven zijn bijvoorbeeld alle provinciën en 309 van de 355 gemeenten inmiddels aangesloten bij eHerkenning.

Voor veel ondernemers wordt het dan ook tijd om hier aandacht aan te besteden. Managing-IT geeft een introductie over dit onderwerp en geeft tips bij het aanvragen van een eHerkenning middel.

Zo werkt eHerkenning

Met eHerkenning moet het voor ondernemingen makkelijker en veiliger worden om zaken te regelen met instanties in de (semi)publieke sector.

Net als bij DigID, kan op één wijze ingelogd worden bij iedere instantie.

eHerkenning loopt van niveau 1 tot 4, wat iets zegt over het betrouwbaarheidsniveau. Niveau 1 is het laagste niveau en vraagt niet meer dan een gebruikersnaam en wachtwoord.

Hoe gevoeliger de eventuele informatie en hoe belangrijker veiligheid is, hoe hoger het vereiste niveau bij een instantie.

Een onderneming moet een zogenaamd middel aanvragen om gebruik te kunnen maken van eHerkenning. Voor iedere gebruiker van de onderneming moet een middel aangevraagd worden van een specifiek niveau.

eHerkenning middel aanvragen

Een eHerkenning middel kan aangevraagd worden bij één van de zes erkende leveranciers. Voor ieder middel geldt een jaarlijks tarief. De hoogte is hierbij afhankelijk van het niveau van het middel, maar ook van de leverancier.

Het kan daarom aantrekkelijk zijn om leveranciers van eHerkenning te vergelijken met elkaar. Dit kan geldbesparingen opleveren, met name wanneer de onderneming een groot aantal middelen moet afnemen van een hoog betrouwbaarheidsniveau.

De aanvraag en daarop volgende toezegging kan enkele dagen tot weken duren. Dit is sterk afhankelijk van het aantal middelen en de eigen bedrijfsstructuur. Bij grote ondernemingen, waarbij bijvoorbeeld meerdere KvK’s betrokken zijn, kan de aanvraag enige tijd in beslag nemen.

In veel gevallen is eHerkenning van niveau 3 vereist. Dit is onder meer het geval bij het UWV, de Belastingdienst, BKR en RDW.

Niveau 1 is normaal gesproken alleen voldoende voor eenvoudige administratieve wijzigingen bij gemeenten en vergelijkbare zaken.

eHerkenning gebruiken

Vanaf november 2019 moet iedere onderneming die gebruik maakt van het UWV een eHerkenning middel hebben. De verwachting is dat steeds meer instanties het gebruik van eHerkenning verplicht gaan stellen, omdat eHerkenning uiteindelijk de standaard moet gaan vormen.

Afhankelijk van de leverancier, kan er geassisteerd worden bij het aanvraagproces en het gebruik.

Zij kunnen ook adviseren over het benodigde niveau van het eHerkenning middel dat vereist is, wanneer hier onduidelijkheden over bestaan.