Nederlandse werknemers maken zich weinig zorgen over de toekomst van hun baan als gevolg van automatisering, blijkt uit recent onderzoek van Randstad Employer Brand Research. Nederlandse werknemers blinken daarmee uit in optimisme.

De toenemende verdergaande technologische ontwikkelingen hebben in steeds grotere mate een direct invloed op onze levens als consumenten. Afrekenen in de supermarkt met je smartphone, online aankopen die binnen no-time op je oprit worden afgeleverd door middel van drones, en zelfs geheel zelfrijdende auto’s zijn ook al geen fantasie meer dankzij de innovatieve autofabrikant Tesla.

Met de groei van technologische kennis neemt echter ook de vraag naar een groot aantal beroepen af, aangezien deze in toenemende maten kunnen worden vervangen door machines, robots, en software. Zo liet onderzoek van Deloitte uit 2014 al zien dat 2 tot 3 miljoen banen een zeer groot risico lopen om te komen vervallen in het aankomende decennium.

Automatiseringsrisico hoog in technische sector

Wanneer we ons iets verder verdiepen in het automatiseringsrisico zien we dat vooral zeer routinematige banen het grootse risico lopen. Het betreft hier voornamelijk banen voor mensen met een laag opleidingsniveau en jongeren onder de 25 met een parttime baan.

Ook in de technische sector is het risico relatief hoog, kijkend naar IT-gerelateerde beroepen valt op dat met name accountants, rekenaars en verzekeringsagenten een hoog risico lopen. Ook hier valt op dat dit zeer routinematige beroepen zijn die gevoelig zijn voor verdere automatisering.

Nederlandse werknemer heeft weinig vertrouwen in automatisering

Werkend Nederland heeft echter niet zo’n hoge pet op van de toenemende automatisering. Recent onderzoek van Randstad Employer Brand Research toont aan dat slechts 9% van de ondervraagden zich daadwerkelijk zorgen maakt om verlies van de huidige baan ten gevolge van de automatisering, ook wel bekend als het automatiseringsrisico.

Aansluitend hierop toont het onderzoek aan dat het vertrouwen van Nederlandse werknemers in de automatisering aan de lage kant ligt. Zo is slechts 38% van de ondervraagden van mening dat hun werk interessanter en effectiever zal worden ten gevolge van automatisering.

Kijkend naar de huidige trends is dit uiteraard een een opvallend resultaat, en toont het onder meer de optimistische kijk van Nederlandse werknemers op de arbeidsmarkt aan.

Hollands optimisme niet onrealistisch

In eerste instantie lijkt deze kijk op de arbeidsmarkt wellicht wat aan de rooskleurige kant, echter hoeft verdere automatisering niet direct een gevaar te zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt als geheel.

Zo werd in het onderzoek van Deloitte één zeer belangrijke factor niet meegenomen, namelijk het feit dat door verdere automatisering ook een groot aantal nieuwe banen zal ontstaan. Dit betreft voornamelijk ondersteunende functies, zoals het onderhouden van systemen en software.

Ook zal de vraag naar mensen aan de ontwerpende kant van het spectrum de komende jaren nog sneller toenemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan programmeurs en codeurs. Voor een actueel overzicht van van banen kun je een kijkje nemen op deze vacaturesite.

Perspectief voor de toekomst

Concluderend kunnen we stellen dat de arbeidsmarkt in Nederland de komende jaren sterk zal veranderen, maar dat dit zeker niet per definitie een slechte ontwikkeling is. De focus zal verschuiven naar meer creatieve functies, waarmee een groot deel van de arbeidsmarkt ook zal moeten worden omgeschoold. Dit biedt perspectief voor de toekomst, en een mooie uitdaging voor werkend en ondernemend Nederland.