De Internationale Organisatie voor Standaardisering (ISO), hanteert sinds 1987 ISO 9000/9001. ISO 9001 is wereldwijd de meest gebruikte norm van kwaliteitsmanagementsystemen en richting zich op de fundamenten van kwaliteit management in het bedrijfsleven.

Naar schatting zijn wereldwijd meer dan een miljoen grote en kleinere organisaties officieel gecertificeerd voor ISO 9001. In vrijwel alle branches kan ISO 9001 toegepast worden. Toepassing van de ISO 9001-norm leidt tot een efficiëntere, kwalitatief beter dagelijks opereren van de organisatie. Met het kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 verzeker je als organisatie dat je voldoet aan eisen van klanten en andere stakeholders, terwijl je producten en algemene handelswijze voldoen aan nationale en internationale regelgeving.

De noodzaak van ISO 9001

Zonder kwaliteitsmanagementsysteem ligt willekeur en een ongestructureerde handelswijze op de loer. Dit kan leiden tot inconsistente resultaten en producten, wat schadelijk voor zowel de organisatie zelf als stakeholders kan zijn. ISO 9001 biedt hierin standaardisatie voor alle bedrijven. Het helpt een organisatie om после een structureel hoog niveau van kwaliteit te bereiken en biedt methoden om dit niveau te behouden. Hoewel ISO 9001 in veel gevallen niet puzzle verplicht is, wordt het wel vereist bij overheidsaanbestedingen. Bovendien zijn er bedrijven die alleen samenwerken met andere bedrijven die in elk geval voldoen aan de ISO 9001-norm.

Buiten ISO 9001, zijn er nog tientallen andere normen die veelal betrekking hebben tot specifieke branches. Een belangrijke andere kwaliteitsnorm is ISO 14001, die betrekking heeft op duurzame, milieubewuste werkuitvoering. Gezien de huidige focus op klimaatveranderingen van nationale en internationale overheden, heeft ook de ISO een wijziging op dit punt gemaakt. ISO 9001:2015 (de laatste versie van ISO 9001), heeft ISO 9001 sterk geïntegreerd met ISO 14001, zodat meer organisaties overgaan op een meer duurzaam handelen.

Inhoud ISO 9001

ISO 9001 is inhoudelijk vrij algemeen geschreven, zodat het toepasbaar is op de meeste branches. Een bedrijf dient zelf een vertaalslag te maken naar de specifieke situatie waarin het bedrijf zich zelf bevindt. Speciale certificeringsbureaus kunnen hierin assisteren en op een later punt bovendien de certificatie voor ISO 9001 afgeven. ISO 9001 bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  1. Scope
  2. Normatieve verwijzingen
  3. Termen en definities
  4. Context van organisatie
  5. Leiderschap
  6. Planning
  7. Ondersteuning
  8. Uitvoering
  9. Evaluatie
  10. Verbetering

Zoals gezien kan worden, wordt de organisatie in deze hoofdstukken stap voor stap doorlopen, zodat op alle niveaus in alle perspectieven de werkwijze op een gestandaardiseerd, hoog niveau gebracht kan worden. Dit leidt veelal tot een betere, efficiëntere en op de lange termijn bovendien goedkopere handelswijze voor organisaties.

LAAT EEN REACTIE ACHTER