Sinds de beursgang van het moederbedrijf van Snapchat, Snap Inc., in maart 2017, is vrijwel alle financiële informatie over het bedrijf openbaar. Deze week werd duidelijk dat het bedrijf achter de messaging app in het eerste kwartaal van 2017 een verlies heeft gemaakt van maar liefst 2,2 miljard dollar, ongeveer 2 miljard euro.

Tegenover dat extreme verlies stond een schamele opbrengst van slechts 150 miljoen dollar, een druppel op een hete plaat met het het huidige miljardenverlies. De aankondiging van het verlies had direct gevolgen voor de beurshandel, want de waarde van een aandeel van het bedrijf zakte binnen 24 uur met maar liefst 25%. Dat komt neer op een marktwaardeverlies van zo’n 6 miljard dollar.

Hoewel twee dagen na de aankondiging weer een lichte groei zichtbaar is, blijft het opvallend hoe een relatief jong bedrijf ondanks een miljardenverlies zonder probleem overeind blijft.

Zonder winst toch blijven bestaan

Het verlies van Snapchat was geen incident. Hoewel er door de beursgang veel meer geld werd uitgegeven in het eerste kwartaal van 2017, verloor het bedrijf ook in 2016 bijna een half miljard. Sterker nog, sinds de start van het bedrijf is het nooit ook maar in de buurt van winstgevendheid geweest. Tot voor kort was er zelfs geen verdienmodel.

Investeerders nemen een verlies voor lief wanneer het bedrijf sterke groeicijfers laat zien.

Snapchat is hierin niet de enige. Veel andere grote techbedrijven maken ook continu verlies, zoals Uber en Twitter. Toch gaan deze bedrijven vrijwel nooit failliet, hoewel Twitter het recentelijk moeilijk heeft en aast op een verkoop.

Een groot deel van het antwoord ligt hem in de groei van een bedrijf. Investeerders nemen een verlies voor lief wanneer het bedrijf sterke groeicijfers laat zien. Het bedrijf zit in de schulden, maar heeft afspraken waardoor het niet bang hoeft te zijn voor een faillissement. Gaat het bedrijf de beurs op, dan komt er nog meer geld vrij vanuit iedereen die aandelen gekocht heeft van het bedrijf.

Al dat geld kan het bedrijf uitgeven. Het wordt echter een probleem wanneer de groei stokt en er nog altijd geen uitzicht is op winst.

Op het moment dat investeerders (en aandeelhouders) het vertrouwen beginnen te verliezen, wordt het spannend.

Race tegen de klok

In feite is het dan ook een race tegen de klok voor de meeste bedrijven. Na verloop van tijd zal de groei van het bedrijf stoppen. Dat kan allerlei redenen hebben: de hele doelgroep is bereikt, het bedrijf is ‘uit de mode’ of er is bijvoorbeeld een beter alternatief bij gekomen.

Op het moment dat investeerders (en aandeelhouders) het vertrouwen beginnen te verliezen, wordt het spannend. Meestal is dit op het punt dat de gebruikersgroei afneemt of de winstcijfers niet voldoende (mee)stijgen.

Dit is dan ook de reden dat (tech)bedrijven altijd ontzettend veel aandacht stoppen in het presenteren van groeicijfers, zoals ook Snapchat dit deze week deed door op de kolommen van het miljardenverlies cijfers van gebruiksgroei te plaatsen, om de aandacht af te leiden van het verlies.

Wanneer het te laat is

Toch kan het misgaan. Bij Twitter wijst alles erop dat ze nu in zo’n fase zitten. De groei in gebruikers is sterk aan het afnemen en kleiner dan bij vergelijkbare bedrijven. Het aantal actieve gebruikers daalt nog verder. Ondertussen weet het bedrijf niet voldoende verdienmodellen te ontwikkelen om verlies tegen te gaan.

Het resultaat is: investeerders worden zenuwachtig en beginnen aandelen te verkopen. Hierbij is het simpelweg vraag en aanbod: er is meer aanbod dan vraag, waardoor de prijzen dalen en daarmee ook de waarde van het bedrijf.

Na verloop van tijd kan het dan gebeuren dat een bedrijf daadwerkelijk geen geld meer heeft om uit te geven, met een faillissement tot gevolg.

Ook voor Snapchat is het moment van de waarheid aangebroken. Ondanks de recente beursgang bestaat er nu al twijfel over de toekomstige winstgevendheid van het bedrijf, omdat de groeicijfers enigszins tegenvallen.