In ondernemersland, met name in de tech-branche, lijken er twee duidelijke stromingen te zijn: zij die hun onderneming bootstrappen en zij die met behulp van investeringen hun onderneming op poten proberen te zetten. Tussen beide groepen heerst er zo nu en dan flinke spanning.

Bootstrappers zouden arme ondernemers zijn die niemand kunnen overtuigen van hun idee, ondernemers met investeerdersgeld (venture capital) zouden het alleen maar doen om later te kunnen cashen.

Managing-it.nl kijkt naar de verschillen tussen beide groepen. Is één benadering beter dan de ander?

Bootstrappen in het kort

Bootstrappen is een buzzwoord voor een onderneming opzetten met eigen geld, waarbij er in principe niet of nauwelijks meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Zoals de naam eigenlijk al omschrijft: je trekt de schoenveters nog even aan en gaat zelf met alles aan de slag.

Bootstrappers werken veelal van thuis, hebben meerdere vaardigheden en beschikken over een flinke dosis discipline.

Bootstrappers werken veelal van thuis, hebben meerdere vaardigheden en beschikken over een flinke dosis discipline. In de techwereld zijn het veelal programmeurs die ook beschikken over een goede dosis ontwerpvaardigheden en, afhankelijk van het platform, vaardigheden als social media marketing, SEO of direct sales.

Bootstrappen kan iedereen op papier: met een een klein beetje geld heb je voldoende voor een domeinnaam en de hosting van een website, waarna je aan de slag kunt.

Ondernemen met investeerdersgeld in het kort

Tegenover de bootstrappers staan ondernemers die al in een vroeg stadium op zoek gaan naar geld van investeerders. Dat kan om verschillende redenen zijn:

  • de onderneming gelijk kunnen kickstarten
  • een plan en/of product hebben dat veel geld kost om te ontwikkelen
  • expertise van investeerders vanaf de start erbij hebben
  • publiciteit

Tegelijkertijd brengt werken met investeerdersgeld ook druk met zich mee van groei en omzet draaien.

Met investeerdersgeld is het op papier makkelijk om snel te groeien, omdat er geld beschikbaar is om mensen aan te nemen, freelancers in te schakelen om werk uit handen te nemen en ook de expertise te gebruiken van de investeerders zelf.

Tegelijkertijd brengt werken met investeerdersgeld ook druk met zich mee van groei en omzet draaien. Bovendien kan de voortgang zelfs vertragen ten opzichte van bijvoorbeeld een bootstrapper wanneer er te veel mensen bij het project betrokken worden.

Succesverhalen in beide groepen

In beide groepen zijn duidelijke succesverhalen. Een bedrijf als Uber had direct een flinke soms investeerdersgeld en zou het nooit gehaald hebben als het bedrijf gebootstrapt zou worden, omdat het nog altijd een flink verlies draait. Ditzelfde geldt voor eveneens megabedrijven als Snapchat en eerder ook Twitter.

Succes of niet?

De vraag is of deze bedrijven hierdoor wel een succes genoemd mogen worden. De bedrijven bestaan in feite bij gratie van de investeerders. Zonder dit geld zou het bedrijf vrijwel direct klappen. Sommige van deze bedrijven hebben daarom meer weg van een bubbel die ooit gaat klappen dan van een gezond bedrijf dat nog jaren voor zich heeft.

Toch zijn er ook voldoende bedrijven met investeerders die uitgegroeid zijn tot de groten der aarde. Daarbij kan gedacht worden aan bedrijven als AirBNB en Facebook, die in een vrij vroeg stadium investeerders aan boord namen die het bedrijf naar grote hoogten stuwde.

Succesvolle bootstrappers

Succesvolle bootstrappers vind je ook overal. Een goed voorbeeld is het Nederlandse CoolBlue, dat pas in 2016 met een omzet van honderden miljoenen voor het eerst een investeerder kreeg in HAL. Sinds de oprichting in 1999 was het bedrijf gebootstrapt door de drie oprichters van de webwinkelgigant.

Ook zijn er verhalen bekend van bootstrappers die de concurrentie met de miljoenen van een concurrent met investeerders met succes zijn aangegaan, zoals het eveneens Nederlandse NomadList. Het bedrijf nam het op tegen een concurrent uit Silicon Valley, maar wist succesvol het hoofd boven water te houden en is gezond.

Hier tegenover staan talloze bedrijven van bootstrappers die het niet gehaald hebben, of nooit richting de top zijn gegaan.

Sleutel ligt bij de sleutelpersonen

Wat we uit dit verhaal met name kunnen concluderen is dat de sleutel ligt bij de personen die het bedrijf leiden. Geld van investeerders of niet, het bedrijf moet bestuurd worden door personen met visie, een juiste kijk op de markt en – niet te vergeten – een goede dosis geluk.

In beide groepen gaan veel bedrijven failliet. Bij de bootstrappers blijven veel bedrijven van gemiddelde grootte die niet langer groeien. Daar tegenover staan bedrijven met investeerders waar een veredelde acquisitie plaatsvindt door een groter bedrijf, wat in feite niets meer is dan het in loondienst nemen van de belangrijkste werknemers door dit grotere bedrijf.

In beide groepen haalt slechts een select clubje de absolute top. Niet geheel toevallig zijn dit de bedrijven waar de meest geschikte managers aan de leiding staan met het meest gebalanceerde en getalenteerde team.