Scrum werken is een werkmethode die steeds vaker wordt toegepast binnen grote en ook kleine bedrijven. De theorie werd ontwikkeld door twee Japanners, uitgewerkt in de Verenigde Staten en na verloop van tijd ook overgewaaid naar het bedrijfsleven in Europa, waaronder Nederland.

Hoewel scrum in eerste instantie werd toegepast in de IT-wereld, is het inmiddels een werkmethode die in vrijwel alle branches kan en ook daadwerkelijk wordt toegepast.

De reden hiervoor is simpel: het werk verloopt efficiënter, doelgerichter en geeft meer resultaat dan klassieke werkmethoden.

Managing-it.nl geeft een kleine introductie op scrum.

Basis van scrum

Het uitgangspunt bij scrum is dat er op een effectievere, maar ook flexibelere manier wordt gewerkt. Er wordt meer gekeken naar resultaten op korte termijn, met een hoofddoel als lange termijn in het oog.

Bij scrum wordt er gewerkt met zogenaamde sprints, die doorgaans één tot vier weken in beslag nemen.

Bij een dergelijke sprint wordt er een (deel)product afgeleverd. Afhankelijk van de branche en het type werk kan dit een eindproduct zijn dat naar de klant gaat, of slechts een klein, maar tastbaar deel van dit eindproduct.

Tijdens een sprint is er iedere dag een daily standup, waarbij kort besproken wordt wat de stand van zaken is, wat men nodig heeft van elkaar en hoe de voortgang is.

Het doel is om hierbij zeer doelgericht te werken, waarbij resultaat behalen belangrijk is en randzaken meer worden weggefilterd dan normaal gesproken vaak het geval is.

In de praktijk is gebleken dat toepassing van scrum uiterst effectief is. Dit blijkt alleen al uit het feit dat diverse grote partijen van partners eisen dat zij een certificaat hebben voor scrum en dus op een zelfde wijze kunnen werken.

De resultaten zijn bij goede implementatie vrijwel altijd significant beter dan in situaties waar scrum werken niet plaatsvindt.

Scrum rollen

Bij scrum wordt er gewerkt in kleine teams, meestal van maximaal acht deelnemers. Deze kleine (autonome) groepen functioneren op een hoog niveau met een goed rolverdeling.

Zo is er één persoon de scrum master, die de gang van zaken in goede banen leidt. Dit is iemand die hiervoor gecertificeerd is.

Met een scrum master training is het mogelijk om een dergelijke certificaat te bemachtigen en vervolgens te gebruiken in het dagelijkse werk.

Naast de scrum master is er ook een product owner, die doorgaans als intermediair tussen het team en de klant vormt. In zeldzame gevallen is de klant dit zelf, hoewel dit een sterke mate van samenwerking tussen beide partijen vereist.

Scrum is een werkmethode die steeds verder toeneemt in populariteit en naar alle waarschijnlijk de standaard gaat worden in het bedrijfsleven.