Vanwege diverse redenen kunnen werknemers terechtkomen in de ziektewet. Dat kan zijn door fysieke blessures, al dan niet door het werk zelf, maar ook door mentale problemen, zoals een burn-out.

Bij een dergelijke situatie staat de gezondheid van de werknemer op de eerste plaats, maar is het ook belangrijk om te werken aan een plan/traject waarbij de werknemer naar verloop van tijd weer kan re-integreren en verder kan werken.

Dat is niet alleen goed voor de werknemer zelf, maar vanzelfsprekend ook voor de werkgever. Een arbodienst kan hierbij helpen om het juiste traject uit te stippelen waarbij de belangen van zowel de werknemer als werkgever worden meegenomen en optimaal worden behartigd.

Effectief plan voor re-integratie

Bij een arbodienst wordt vaak gewerkt vanuit een specifieke approach, de zogenaamde Oplossingsgerichte Benadering (Solution Focused Approach).

Hierbij wordt een aanpak ontwikkeld die perfect aansluit bij de problemen van de werknemer en het ideale traject voor beide partijen.

Dit zorgt voor effectieve re-integratie waarbij kostenbesparing tevens wordt meegenomen, zodat de werkgever minimale hinder ondervindt en de werknemer het ideale traject kan volgen om terug te keren op de arbeidsmarkt.

Casemanager

De casemanager werkt vanuit de arbodienst op één case en onderhoudt op deze wijze korte lijntjes. Zo zijn er geen onnodige vertragingen, miscommunicaties of bureaucratische trajecten waar alle partijen de dupe van zijn.

Heb je bijvoorbeeld een onderneming in Rotterdam met een werknemer in de ziektewet, dan is er een speciale arbodienst Rotterdam, waarbij er hulp is vanuit een arbo arts in Rottterdam en de casemanager op locatie werkt en besprekingen doet.

ADXpert zorgt hierbij voor een prettige samenwerking met de werkgever. Geen abonnementskosten per werknemer, ongeacht de status van de werknemer, maar alleen kosten wanneer de werknemer daadwerkelijk ziek is en een traject doorloopt voor re-integratie.

Dit is de eerlijkste manier voor alle partijen en zorgt voor een doelgerichte, kostenbesparende werkwijze waar altijd wordt gewerkt aan het optimale resultaat.

Kennis van zaken

Het is van groot belang dat een partner kennis van zaken heeft. Dit houdt in dat men op het gebied van loopbaanbegeleiding ondersteuning biedt, maar ook samenwerkt met arbeidsdeskundigen en psychologen wanneer de situatie hierom vraagt.

Met een arbodienst op locatie kun je altijd direct starten aan het traject om als werknemer weer aan het werk te gaan. Daarbij wordt uiteraard ook ondersteuning geboden bij het solliciteren en volledige UWV-traject dat wordt doorlopen.

Verzuim wordt geminimaliseerd, waar iedereen voordeel van heeft. Door jarenlange ervaring kan in iedere markt en branche geholpen worden en worden veel zorgen en onduidelijkheden weggenomen die anders blijven bestaan en afleiden van een oplossingsgerichte aanpak.