Agile werken is een werkwijze die in steeds meer organisaties met succes wordt toegepast. Agile betekent letterlijk behendig en legt direct uit wat de bedoeling is van agile werken: snel kunnen aanpassen, snel kunnen reageren en doelgericht te werken gaan.

Agile werken is voornamelijk in de IT-wereld ontwikkeld, maar kan in iedere branche worden toegepast.

De meest bekende methode binnen agile werken is scrum. Scrum is niet IT-specifiek en wordt met succes gebruikt in vrijwel ieder werkveld.

Managing-it.nl vertelt je in vogelvlucht wat het is en wat de voordelen van agile werken en in het bijzonder scrum zijn.

Wat is agile werken?

Agile werken is een werkwijze waar snel en gericht ingespeeld kan worden op wijzigingen in de werkomgeving. Daarbij ligt de focus op klantgericht te werk gaan.

Organisaties werken ‘agile’ wanneer ze in nauwe samenwerking met hun klant nieuwe producten en/of diensten ontwikkelen en hier al tijdens de ontwikkeling flexibel inspelen op wisselende marktomstandigheden. Zo kan er sneller gereageerd worden en de concurrentie voor worden gebleven.

Dit doen ze doordat ze mensen prefereren boven processen en hulpmiddelen en door een nadrukkelijke focus op het leveren van toegevoegde waarde voor de klant, iets wat vaak ondergesneeuwd raakt zonder een agile approach.

Het Agile Manifesto is dus een overkoepelende visie of gedachte die alle verschillende ontwikkelde adaptief project management methoden samenbrengt onder één noemer. Scrum is hiervan een wijze van invulling en ook direct de meest populaire methode om agile te werken.

Scrum

Scrum is een werkwijze om de visie van agile werken in de praktijk te kunnen brengen. Bij scrum worden kleine teams gevormd die in korte cycli werken aan tussendoelen, waarbij telkens een deel van een product wordt opgeleverd, of een volledig product, afhankelijk van de aard van het product.

Binnen scrum zijn er vaste rollen en meetmomenten. Zo is er de scrum master, product owner en de rest van het team.

Zij dragen allemaal verantwoordelijkheid om tot een goed product te komen en klantgericht te werk te gaan.

Voor scrum bestaan cursussen en certificaten, zodat de werkwijze goed in de praktijk gebracht kan worden.

De startcursus, maar ook cursus tot bijvoorbeeld scrum master certified kan in Nederland gevolgd worden bij het gerenommeerde iPeople.