Als manager moet je op veel punten sterk zijn. Je moet het overzicht kunnen bewaren, je moet teams kunnen smeden, maar soms ook hard genoeg zijn om iemand op zijn plaats te zetten of zelfs te ontslaan als het echt niet meer gaat. Dit vergt een hoop van de manager als persoon. Niet voor iedereen is een managementpositie dan ook weg gelegd.

Welke competenties het belangrijkst zijn hangt sterk van de situatie af. Niet alleen het bedrijf en de markt heeft hier invloed op, maar ook het type mensen dat onderdeel is van het team.

Toch hebben wij een lijst gemaakt met de – in onze ogen – meest essentiële competenties van de manager.

1. Managers zijn mensenkenners

Een manager is iemand die een team aanstuurt en dit team in de juiste richting weet te stuwen. Puur zakelijk kan het oppervlakkig gezien eenvoudig zijn te besluiten wat er moet gebeuren. In de praktijk speler er echter meer krachten.

Als manager is het hebben van mensenkennis een belangrijke competentie. Teamleden moet samenwerken, zich op elkaar afstemmen en samen de juiste stappen zetten. Dit vergt een zeker teamgevoel, waarvoor de manager voor een groot deel verantwoordelijk is.

Een team waar frictie in bestaat presteert vrijwel altijd minder goed.

2. Doortastend zijn als leider

Als leidinggevende stuur je mensen aan die het einddoel samen met je behalen. Gaat er iets mis, dan ben je als leidinggevende echter altijd verantwoordelijk, jij bent immers de persoon die de keuzes maakt. Dit brengt verantwoordelijkheid en ook stress met zich mee.

Een goede leidinggevende weet op de juiste moment doortastend te zijn en knopen door te hakken, ook wanneer er risico’s bestaan. Het team kijkt naar jou als leidinggevende. Heb je deze competentie niet, dan krijg je het zwaar als manager.

3. De manager is de inspirator

Als vervolg op de mensenkenner, is de manager ook een inspirator. Je komt als leidinggevende een heel eind door een team te smeden die voor elkaar door het vuur gaan, maar er moet ook gewerkt worden. Een inspirator weet niet alleen een hecht team te creëren, maar krijgt dit team ook zover om altijd een stapje extra te zetten om de doelen te behalen.

Zonder passie functioneert ook een hecht team matig, met name gedurende zware periodes voor een bedrijf.

4. Stressbestendig zijn en het overzicht bewaren

Het feit dat het zo lastig is om dé belangrijkste competentie voor een manager aan te wijzen blijkt wel uit punt vier: stressbestendig zijn en altijd overzicht bewaren. Hoewel op het oog twee verschillende competenties, hebben ze veel met elkaar gemeen. Door stressbestendig te zijn, zie je ook in drukke situaties nog de losse onderdelen.

Zie het als een verkeerssituatie: op een plattelandsweg heeft iedereen het overzicht. In de stad is dit voor de ene persoon heel anders dan voor de ander: de drukte wordt door de ene persoon gezien als een waas van verkeer, de andere persoon ziet een vrachtwagen oversteken, fietsers voor het stoplicht en een voetgang op het zebrapad.

Ook als manager moet je in drukke, stressvolle tijden altijd de afzonderlijke factoren blijven onderscheiden. Zonder deze competentie wordt het een lastig verhaal, want geen bedrijf opereert zonder stressvolle, drukke dagen.

5. Inzicht hebben op alle niveaus

Het is ergens een open deur op papier, maar in de praktijk lang niet altijd een competentie die goed genoeg wordt meegenomen bij beoordelingen: inzicht. Een manager weet wat er speelt, ziet de patronen en weet vooral wat er moet gebeuren.

Dit vergt vaardigheden, ervaring en ook intelligentie. Een manager is de sterspeler van het team: hij of zij weet van alle gebieden voldoende af om keuzes te kunnen maken, te kunnen sturen en gerichte opdrachten te geven. Een teamlid kan beter zijn dan de manager op een specifiek vlak, maar de manager moet het inzicht hebben om alle losse facetten samen te smeden tot één succesvolle formule.

Wat denk jij dat de meest belangrijke competentie is voor een leidinggevende? En waarom juist deze competentie? Laat het ons weten!

LAAT EEN REACTIE ACHTER