Teams werken op een professionele manier aan gezamenlijk doel, namelijk het behalen van bepaalde resultaten. Een team is geen optelsom van personen. De samenstelling van een team begint met goede kwaliteiten van individuen, de juiste kennis en expertise.

Een goede interactie en samenwerking tussen deze mensen is van belang. Ieder lid, ook de teamleider, is onderdeel van dat team. Teamontwikkeling kan bijdragen aan het verbeteren van het functioneren en de samenwerking van een team. Hierbij worden communicatie, verwachtingen en taakverdelingen meegenomen.

Waarom teamontwikkeling?

Een goede samenwerking ontstaat niet vanzelf. Binnen een team heb je te maken met ongeschreven regels, gewoontes en onderlinge verhoudingen. Teambuilding kan gezien worden als een interventie om het functioneren van de groep als geheel te verbeteren.

Er wordt gekeken naar de manier waarop taken uitgevoerd worden en hoe deze verbeterd kunnen worden. Hierdoor kan er vertrouwen, begrip en binding binnen een team gecreëerd worden. Coaching hoeft dus niet alleen ingeschakeld te worden bij problemen, maar kan ook bijdragen aan het verbeteren van de samenwerking en productiviteit van een team.

Op wat voor manier?

Bij teambuilding wordt er gekeken naar de kracht van een individu en hoe deze verenigd kan worden met andere expertises. Oftewel hoe je de kracht van jezelf en collega’s zoveel mogelijk kunt benutten. Je krijgt inzicht in talenten van teamleden en hoe deze zo goed mogelijk ingezet kunnen worden.

Tevens is de manier van leidinggeven belangrijk. Is het team zelfsturend of speelt de teamleider nog een sterke rol binnen het team? Elke teamcoach heeft een eigen benadering en werkwijze om aan teambuilding te werken. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of alle leden weten waar het team voor staat en wat het uitdraagt. Dit kan in gespreksvorm of door rollenspellen gedaan worden, maar vaak wordt het ook op een creatieve manier uitgedragen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER