Er is veel veranderd in het verwerken van de salarisadministratie. Niet zozeer de inhoud maar wel de manier waarop dat gedaan wordt en de regelgeving omtrent informatieverstrekking en informatievoorziening.

Hoe pak je dit anno 2018 aan?

Loonadministratie is specialistisch werk

Nog te veel bedrijven hebben geen salarisadministrateur in dienst en legt de opdracht hiertoe vaak bij de financiële administratie of personeelszaken. Ondanks dat zij met hun kennis en achtergrond een raakvlak hebben met deze discipline geeft dit toch problemen op.

Doordat de administratieve last op zichzelf al veel tijd eist van de financieel administrateur of P&O medewerker, blijven zij achter de feiten aanlopen om het proces te verbeteren laat staan opvolging te geven aan nieuwe wetten en regels. De AVG wetgeving is bijvoorbeeld zo’n wet die nog steeds te weinig of niet volledig wordt toegepast door gebrek aan kennis en ervaring.

Administratie

Van papier naar software en digitale kanalen, dat zijn de stappen die loonadministratie heeft doorgemaakt door de jaren heen. Het is in het eerste oogpunt de manier waarop dat de grootste verandering heeft verzorgd.

Systemen waarmee gewerkt worden zijn vele malen efficiënter dan de ouderwetse manier van papieren administratie. Maar helaas is deze manier nog steeds niet vrij van menselijke fouten. Ook hier is een specialist salarisadministrateur op de hoogte van de gevoeligheid van het werken met systematische informatieverwerking en -voorziening.

Informatie

Ook inhoudelijk is er verandering aanwezig maar niet zozeer gebaseerd op de informatie zelf maar wat je als ondernemer wel of niet mag met informatie. Dit komt voor bij informatie verzamelen, registratie en verstrekking. Derde partijen mogen geen inzage krijgen, personeel is niet alles verplicht te melden en je moet als ondernemer garant staan voor een juiste verwerking van verzamelde informatie.

Ook hier is een salarisadministratie specialist de betere partij om te adviseren op welke manier welke informatie nodig is en verwerkt mag worden.

Salarisadministrateur

Een specialist in salarisadministratie is dus de best aangewezen persoon om dit werk te verrichten. Als ondernemer kun je zo’n persoon in dienst nemen of de salarisadministratie uitbesteden aan een specialistisch bureau. Een goede salarisadministrateur speelt heden ten dage dan ook steeds meer een adviserende rol in plaats van domweg de administratie doen.

Kortom heeft de het samenwerken met een specialist in salarisadministratie de volgende voordelen:

  • up-to-date kennis van regel- en wetgeving
  • kennis van de beste manier van informatieverwerking
  • kan adviseren in welk systeem het beste te gebruiken
  • adviseert in het efficiënter en effectiever maken van de administratie