Wat doet een trendwatcher precies voor werk?

Steeds meer bedrijven, ondernemers en mensen die plannen hebben om een eigen onderneming op te starten, schakelen een trendwatcher in, zoals de expert Ruud Veltenaar. De naam van het beroep trendwatcher zegt al wat de kerntaken van deze beroepsgroep zijn, namelijk het in de gaten houden van trends die zich voordoen op allerlei gebieden in de maatschappij.

Dat kan bijvoorbeeld gaan over kledingtrends, economische trends, maar ook over trends op het gebied van muziekvoorkeuren van (een bepaald deel van) de Nederlandse bevolking of de ontwikkeling van de migratiecijfers.

Hoe komen deze professionals aan hun informatie?

Professionals die trends in de gaten houden doen dit onder meer door beurzen te bezoeken en goed op de hoogte te blijven van trends die zich voordoen in de markt. Een trendwatcher lees meestal veel, via blogs op internet, maar ook tijdschriften, kranten en andere nieuwsmedia houdt hij of zij in de gaten om trends te ontdekken.

Daarbij is een goed trendwatcher doorgaans gespecialiseerd in een of meer onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan sieraden, muziek, kleding, kleurentrends of interieurtrends

Voordelen & belang

Cruciaal aan trendwatching is dat bedrijven hierdoor in een vroegtijdig stadium weten wat ze kunnen verwachten op het gebied van ontwikkelingen in de markt. Hierdoor kunnen ze snel en efficiënt anticiperen op marktontwikkelingen.

Wie zich als ondernemer laat adviseren door een goede en ervaren trendwatcher, kan hiermee anticiperen op de economisch dynamiek en daarop inspelen door het aanpassen van de productlijn of de dienstverlening. Trends houden meestal enige tijd aan en zijn dan ook iets anders dan een hype, die korter duurt.

Als een trend lang aanhoudt, wordt deze een rage. En op zulke momenten is het natuurlijk fijn als je als ondernemer hierop kunt meeliften en wat extra winst kunt maken!

Een ervaren en professionele trendwatcher

Schakel ook een ervaren trendwatcher in, zodat je als ondernemer beter kunt inspelen op economische conjuncturen en ontwikkelingen. Een professioneel trendwatcher kan je hierbij van een gepast advies te voorzien.