Heb je een fysieke winkel of webshop met voorraad, dan kan het vrij kostbaar zijn om deze voorraad aan te leggen en op peil te houden. Met name startende ondernemers lopen hier tegen problemen aan. Voor de service aan de klant is een goede voorraad vereist, maar met een groot aanbod kan dit bijzonder kostbaar worden.

In veel gevallen wordt hierbij gekozen voor een zakelijke voorraadfinanciering, waarmee de aanschaf van de voorraad kan worden bekostigd. Dit kan op verschillende manieren.

In dit artikel van Managing-IT worden twee opties besproken: de zakelijke lening en het nieuwe zogenaamde PIN voorschot.

Zakelijke lening

Bij een zakelijke lening wordt een geldbedrag geleend dat in één keer wordt gestort. Vervolgens moet dit bedrag periodiek (doorgaans maandelijks) worden afgelost, inclusief een rente. Deze rente is meestal vast, maar kan ook variabel zijn.

De looptijd van een zakelijke lening is doorgaans enkele jaren, maar is ook afhankelijk van de hoogte van het leenbedrag. Bij de aanvraag kijkt een bank naar de kredietwaardigheid van een onderneming en de lopende leningen. Heb je al veel leningen lopen, dan kun je minder of niet lenen.

Tussentijds aflossen is in principe niet mogelijk bij een zakelijke lening, of gaat gepaard met een boeterente.

De zakelijke lening is één van de meest gekozen zakelijke financieringen, maar is ook vrij duur.

PIN voorschot

Een nieuwe vorm van voorraadfinanciering is het PIN voorschot. In zekere zin is dit vergelijkbaar met een zakelijke lening: de onderneming vraagt een lening aan ten hoogte van een bepaald geldbedrag.

De verstrekker van het PIN voorschot bepaalt vervolgens of de onderneming kredietwaardig is en in staat zou moeten zijn om het geldbedrag af te lossen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de bedrijfsresultaten van voorgaande jaren en de lopende leningen.

Het verschil met een persoonlijke lening is dat de aflossing verloopt via de PIN-betalingen van klanten. Iedere dag wordt een percentage van de PIN-betaling gebruikt voor aflossing.

Dit geldt ook voor betalingen via iDeal in het geval van een webshop.

Met een PIN voorschot betaal je dus iedere maand iets anders, op basis van de omzet. Heb je een minder goede maand, dan zit je niet vast aan een hoog bedrag om af te lossen.

Bovendien betaal je niet extra wanneer je een keer een hoge omzet draait en dus meer aflost: er is geen boeterente zoals een zakelijke lening deze wel vaak kent.