Er zijn tal van redenen te verzinnen om een tekstbureau of een tekstschrijver in te huren voor je bedrijf. Tekstbureaus hebben verschillende tekstschrijvers in dienst – zelfstandige tekstschrijvers werken vaak vanuit huis. Er zijn verschillende diensten waarvoor je kunt overwegen om een tekstschrijver in te huren.

Belangrijke vaardigheden

Een tekstschrijver kan een groot verschil maken voor je bedrijf. Daarom is het belangrijk om een goed beeld van zijn of haar ideeën te krijgen. Ten eerste en meest vanzelfsprekend is een goede schrijfvaardigheid. Hij of zij moet verschillende soorten teksten moeiteloos kunnen produceren.

Vraag bijvoorbeeld naar eerder werk om een goed beeld te krijgen van de schrijfvaardigheid van de tekstschrijver. Naast een goede schrijfvaardigheid is het heel belangrijk dat de tekstschrijver een goed inlevingsvermogen heeft. Hij of zijn moet zich kunnen verplaatsen in problemen, denkbeelden en wensen van jouw bedrijf, de klanten en de branche waarin je werkzaam bent.

Alleen zo kan hij of zij teksten leveren die goed afgestemd zijn op de doelgroep.

Ten slotte moet een tekstschrijver enorm goed kunnen analyseren en structuren kunnen doorzien. Dit is een vak apart en het punt waarop je goed een slechte tekstschrijvers van elkaar kunt onderscheiden. De tekstschrijver moet verbanden kunnen leggen. Dit kan aan de hand van eigen kennis, maar soms heeft de tekstschrijver inhoudelijke informatie nodig van iemand die al langer werkzaam is binnen het bedrijf.

De tekstschrijver vertaalt de kennis van deze persoon in een goed leesbare tekst. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een SEO-tekst. Voor meer info over SEO teksten klik hier.

Het maken van afspraken

Er zijn een aantal aandachtspunten waarvan het belangrijk is om deze goed te overleggen met je tekstschrijver. Als je dit goed onderling afspreek, dat weet jij wat je aan de tekstschrijver hebt en weet de tekstschrijver precies wat er van hem of haar verwacht wordt. Zo moet het doel van de tekst overduidelijk zijn voor de schrijver. Moet de tekst meer informatief of wervend geschreven worden? Wie is de doelgroep? Hoe lang moet de tekst zijn? Dit zijn allemaal zaken die duidelijk moeten zijn voor de tekstschrijver.  

Daarnaast moet de tekstschrijver inhoudelijk goed op de hoogte zijn. Dat wil zeggen dat je alle benodigde info moet aanleveren als het gaat om interne documenten. Je kunt er ook voor kiezen om de tekstschrijver zelf kennis te laten vergaren.

Ook is het goed om af te spreken wanneer de schrijver zijn eerste concept aanlevert en hoeveel correctierondes er plaats zullen vinden. Ook moet je afspraken make over de betalingswijze: gebeurt dit per woord, per uur of spreken jullie van tevoren een bedrag af?

Hou rekening met de volgende punten

Er zijn altijd factoren die mis kunnen gaan. Ook bij tekstschrijvers en opdrachtgevers zijn er bepaalde risicofactoren. Zo kan het zijn dat je de tekstschrijver te laat bij het proces betrekt. Hierdoor kan bijvoorbeeld een bepaalde vormgeving al vaststaan, terwijl dat misschien helemaal niet werkt met de te schrijven tekst.

Daarnaast moet je als opdrachtgever zo vroeg mogelijk de benodigde informatie aanleveren. Ook moet je opletten met het geven van feedback: als dit te weinig of zelfs te laat gebeurt, dan kan het zijn dat de tekst niet goed meer aan te passen is tegen de afgesproken tarieven, of dat de tekst pas later geleverd kan worden.

Ook moet je oppassen dat je je niet al te veel bemoeit met de stijl van de tekst.  Natuurlijk heb je hier enige inbreng, maar als je hier te veel commentaar op hebt is het beter dat je de tekst zelf schrijft.