Het CBS maakte onlangs bekend dat een mbo-bbl diploma op niveau 4 evenveel kost als een universitair masterdiploma. Beide opleidingen kosten de gemeenschap ruim 157.000 euro. Opvallend is echter dat een kwart van de kosten van een mbo-bbl4 wordt betaald door bedrijven en huishoudens. Bij een masterdiploma droegen huishoudens en bedrijven ‘slechts’ 11% bij.

Hier komt echter bij dat het voor mbo-afgestudeerden op dit moment meestal eenvoudiger is om een baan te vinden. Zij komen sneller de banenmarkt binnen en leveren op deze wijze een bijdrage aan de economie.

Baankansen op basis van opleidingsniveau

De Keuzegids Universiteiten van 2015 verwacht dat veel universitair afgestudeerden moeite zullen hebben om de komende jaren een passende baan te vinden. De Keuzegids denkt dat er voor studenten vooral kansen liggen in de werktuigbouwkunde, informatica, elektrotechniek en tandheelkunde.

Volgens het ROA hebben apothekersassistenten de beste papieren om een baan te vinden in 2018.

Een grote sector die het slecht doet is bedrijfskunde waar een overschot is aan afgestudeerden. Onderzoeksinstituut ROA houdt de arbeidsmarktperspectieven bij van meer dan honderd mbo-opleidingen. Volgens het ROA hebben apothekersassistenten de beste papieren om een baan te vinden in 2018.

Andere kansrijke mbo beroepen zijn doktersassistent, werk in de verpleging, werktuigbouwkunde, laboratorium, elektrotechniek en secretariaat. Mbo leerlingen in de ICT, installatietechniek, horeca en toerisme hebben slechte vooruitzichten om werk te vinden.

Scholing vaak niet gebruikt

Werkgevers hebben meestal scholingsfondsen waaruit opleidingen en cursussen bekostigd worden. Werknemers dragen hier collectief aan bij via ingehouden premies. Volgens een artikel uit het Financieel Dagblad maken veel werknemers echter niet gebruik van deze mogelijkheden.

Hoger opgeleiden en jongeren kennen de weg beter en scholen zich vaker bij.

Dit komt deels omdat het personeel te weinig gemotiveerd is om zich bij te scholen. Ook speelt onwetendheid een rol. Werknemers weten soms niet eens dat er zo’n potje met geld bestaat. Hoger opgeleiden en jongeren kennen de weg beter en scholen zich vaker bij. Aan de andere kant willen bedrijven liever geen geld investeren in vijftigplussers en laaggeschoolden.

Vakbonden pleiten daarom al langer voor individuele scholingsbudgetten. Dit zou werknemers in minder kansrijke posities een stuk vooruit helpen. Dit geldt ook voor uitzendbureaus waar vast personeel wordt bijgeschoold maar laaggeschoolde flexwerkers worden buitengesloten.

Thuiscursus management

Zou jij van baan willen veranderen maar heb je geen zin in een avondschool? Overweeg dan eens een thuiscursus management . De cursussen lopen uiteen van basiskennis management tot aan een masterclass op universitair niveau.

Examen doe je bij officieel erkende instanties. Hierdoor ben je zeker dat je een waardevol diploma krijgt dat evenveel waard is als een diploma van een dagschool. Bovendien kunnen studiekosten afgetrokken worden van de belasting als ze met je (toekomstig) beroep te maken hebben.